Blueberry Land Sweden

Integritetspolicy

1. Blueberry Land har förbundit sig att skydda din integritet
Blueberry Land har förbundit sig att upprätthålla den personliga integriteten för tillfrågade på nätet och panelmedlemmar. Läs igenom följande integritetspolicy för att förstå hur dina personuppgifter kommer att behandlas.
2. Vad vi gör?
Bluberry Land är en konsumentpanel för varumärken som önskar genomföra marknadsundersökningar och är villiga att belöna konsumenter att delta i undersökningar, och konsumenter som är intresserade av att göra undersökningar och tjäna några belöningar.
Blueberry Land arbetar tillsammans med Cint, ett teknikföretag med säte i Sverige. De data som du delar med Blueberry Land kommer att delas med Cint som driver undersökningens teknik. Cint sekretesspolicy finns här.
3. Våra standarder
Cint stödjer och följer strikt de standarder och riktlinjer som ESOMAR har fastställt: www.esomar.org och CASRO: www.casro.org.
4. Insamling och användning av personuppgifter
Bluberry Land samlar endast in personuppgifter direkt från paneldeltagare som, av egen fri vilja, bestämmer sig för att uppge viss information. Paneldeltagare är välkomna att delta i panelpartners paneler. Paneldeltagare deltar frivilligt i paneler för att uttrycka sina åsikter om produkter och tjänster. Bluberry Land hjälper till med att underlätta denna process.
Vi använder paneldeltagares personuppgifter uteslutligen för följande ändamål:
    För att uppmana paneldeltagare att delta i marknadsundersökningar via ett frågeformulär     För en profileringsstudie som samlar mer information om paneldeltagaren     För att svara på en kundtjänstfråga     För att validera de svar som en paneldeltagare nyligen gav i en undersökning som vi genomförde på uppdrag av våra kunder     För att uppdatera och se till att våra register med en paneldeltagares personuppgifter är korrekta och riktiga
Ibland kan vi kontakta en paneldeltagare för ett av dessa andra ändamål:
    För att samla in information för att ge någon annan form av incitamenterbjudande     För att be en paneldeltagare om tillåtelse att använda hans/hennes personuppgifter för ändamål som inte klargjordes när personuppgifterna först samlades in
När en paneldeltagare deltar i någon av våra undersökningar, som vi utför på uppdrag av våra kunder, kan undersökningen be en paneldeltagare om hans/hennes personliga åsikter, samt demografisk information, såsom paneldeltagarens ålder och hushålls sammansättning. En paneldeltagare kan när som helst vägra att svara på vissa frågor eller avbryta deltagandet i en studie. Om en paneldeltagare deltar i en av våra panelägares paneler kan de när som helst upphäva sin medverkan genom att följa anvisningar för hur man avregistrerar sig.
5. Utlämning av personuppgifter
Vi ger, säljer eller överför INTE på något annat sätt dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande, såvida inte något annat anges nedan. Undersökningssvar: Dina svar på undersökningsfrågor kombineras med andra personers svar och sammanställs endast i sammanläggningen. Endast icke-identifierbara och aggregerade data kommer att delas med våra kunder. Alla svar som du lämnar på undersökningsfrågor kommer att förbli helt konfidentiella. Försäljning av ett företag: Vi kan överföra de uppgifter om dig som vi besitter i form av en tillgång i samband med en fusion eller försäljning (bl.a. överföringar som görs som en del av insolvens- eller konkursförfarande) av, hela eller delar av, vår verksamhet eller som del av en omorganisation eller annan förändring i företagets struktur. Rättsligt: Bluberry Land och våra tjänsteleverantörer kan överlämna dina personuppgifter som svar på en husrannsakan eller annan förfrågan eller order med laga kraft, eller till utredande myndighet vid ett brott mot avtal eller lagen, eller på annat sätt som krävs enligt lagen. Vi kan också uppge personuppgifter för att hjälpa oss att samla in en skuld som du är skyldig oss, eller vid behov på något annat sätt för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
6. Användning av cookies, loggfiler och annan teknik på vår hemsida
Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på en dator. De tilldelas ett numeriskt användar-ID och lagrar viss information om en persons surfning på nätet. Vi använder cookies på Bluberry Lands plattform för att hjälpa oss att ge paneldeltagare en bättre upplevelse och för att tillhandahålla funktioner för kvalitetskontroll och validering. Det lagras inga personuppgifter på någon cookie som Bluberry Land använder.
7. Personuppgifternas säkerhet
Din kontoinformation och profil är lösenordsskyddade så att du, och bara du, har tillgång till dessa personuppgifter. Vi rekommenderar att du inte avslöjar ditt lösenord till någon annan. Bluberry Land kommer aldrig att be dig om ditt lösenord i ett icke-begärt telefonsamtal eller e-postbrev. Kom också ihåg att logga ut ur ditt panelkonto och stänga webbläsaren när du är klar med ditt arbete. Detta för att säkerställa att andra inte kan komma åt dina personuppgifter och din brevväxling om du delar en dator med någon annan eller använder en dator på offentlig plats, som t.ex. bibliotek eller Internet-kafé. Varje gång som Bluberry Land hanterar personuppgifter på det sätt som beskrivs ovan, oavsett var detta sker, vidtar Bluberry Land åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med relevant integritetspolicy.
8. Skydd av barns personuppgifter
Bluberry Land vidhåller fast att det är viktigt att skydda barns integritet på nätet och Bluberry Land uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare till att tillbringa tid på nätet tillsammans med sina barn för att delta i och följa deras aktiviteter där. Bluberry Land kommer aldrig att behandla barns personuppgifter utan föräldrarnas samtycke. Följaktligen uppfyller Bluberry Land tillämpliga lagar och regelverk som gäller skydd av barns privatliv, bland annat USA:s lag om skydd av barns integritet på nätet (Children's Online Privacy Protection Act of 1998, för paneldeltagare i USA), i tillämplig omfattning Dataskyddsdirektivet i EU (95/46/EG) (för paneldeltagare inom EU), och samtliga tillämpliga internationella och landsspecifika lagar. För online-undersökningar som bedrivs globalt uppfyller Bluberry Land alla tillämpliga internationella och landsspecifika lagar om att få samtycke från föräldrar/vårdnadshavare för ett barns deltagande i sådana online-undersökningar. Föräldrar eller vårdnadshavare uppmanas att kontakta Bluberry Land för att diskutera personuppgifter som samlas in från deras barn.
9. Hur du kan kontakta oss
För att säkerställa att du är uppdaterad med eventuella ändringar i denna policy, se senast uppdaterade delen av denna policy. Frågor angående denna policy, klagomål om våra rutiner, och önskemål om tillgång skall riktas till: [email protected]
9-SafestCountries.jpg
Top 10 Safest Countries You Really Want to Live In
READ MORE
11-4thGrader.jpg
Are You Sure That You Are Smarter Than The 4th Grader? Take the test now!
READ MORE
10-NorthKoreaFacts.jpg
7 Reasons Why You Don't Want to Live In This Country
READ MORE
7-DosandDontsDiet.jpg
We Have Revealed Holywood's Secrets Of Quick Slimming
READ MORE
13-ColorBlind.jpg
Are You Color Blind? Take This Quiz to Find Out!
READ MORE
3-PalmLines.jpg
Smart Guide to Know Yourself From Your Palm Lines
READ MORE