Blueberry Land Sweden

Vanliga frågor

1. Hur uppdaterar jag min profil?

Du kan uppdatera din profil genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Var vänlig och håll din profil uppdaterad.

2. Varför är det ett negativt saldo på mitt konto?

Var vänlig och kom i håg att Cint har möjlighet att neka bonusar, ta bort svaranden och neka service till vem som helst. Alla inbjudningar som skickas ut baseras på ett antal algoritmer. Sådana algoritmer kommer inte att favorisera någon individ framför någon annan.    

Negativa incitament kan uppstå när någon har utfört en undersökning på ett uppenbart olämpligt sätt (ogiltiga eller osanna). Vi uppger inte vilka frågor som ansågs vara negativa för våra klienter. Nedan kan du se några av de ”ogiltiga” eller ”osanna” svarsalternativen som våra klienter har angett.

 • Undersökningens hastighet

Varje undersökning har en förutbestämd tid för att fullföljas. Om du klarar av underökningen på en tidsrymd som inte faller inom de accepterade marginalerna är du inte kvalificerad för undersökningen eller för att erhålla poäng och kan bli avstängd från panelen. 

 • Inkonsekventa eller felaktiga svar

Om du ger svar som inte är korrekta eller inkonsekventa på något sätt, oavsett hur, är du inte kvalificerad för undersökningen eller för att erhålla poäng och kan bli avstängd från panelen. 

 • Avledningsfrågor

Våra klienter kommer ibland att lägga in samma frågor flera gånger i undersökningarna eller kräva att du avger ett specifikt svar för att säkerställa att du är sanningsenlig och/eller läser alla frågor i undersökningen. Om vår klient upptäcker att dina svar faller inom denna kategori är du inte kvalificerad för undersökningen eller för att erhålla poäng och kan bli avstängd från panelen. 

 • Öppna frågor

Ibland kommer våra klienter att ha sektioner i undersökningen som kräver att svaranden skriver in sitt svar istället för att välja från en fördefinierad lista. Om ett svar på en sådan öppen fråga innehåller ett språk som är olämpligt, oförståeligt eller inte stämmer med frågan är du inte kvalificerad för undersökningen eller för att erhålla poäng och kan bli avstängd från panelen.

 

3. Hur lång tid tar det innan jag får min belöning?

Dina belöningar läggs till ditt konto varje gång du avslutar en undersökning om inget annat framgår. Du måste nå din lägsta utbetalningsnivå, som framgår av din kontosida, innan du kan begära utbetalning med valt utbetalningssätt. 

Var vänlig och logga in på den sida som du registrerade dig på för att kunna se din aktuella kontostatus. Kommer du inte ihåg vilken panel du registrerade dig på? Kontrollera inbjudan till undersökningen för att se företagsnamnet.

4. Var hittar jag mina intjänade poäng?

Du hittar dina intjänade poäng genom att logga in på ditt konto.

Efter att du har loggat in på ditt konto, välj ”Mina intjänade poäng” på huvudmenyn. På denna sida ser du vilka undersökningar du har fått belöningar för, din aktuella kontobalans och hur du kan lösa in dem. 

Var vänlig och logga in på den sida som du registrerade dig på för att kunna se din aktuella kontostatus. Kommer du inte ihåg vilken panel du registrerade dig på? Kontrollera inbjudan till undersökningen för att se företagsnamnet.

5. Hur ändrar jag min mejladress?

För att ändra din mejladress, var vänlig och skicka ett mejl till supportavdelningen som innehåller din gamla mejladress som du får undersökningarna till och den nya mejladressen som du vill få underökningarna till.

Var också vänlig, för din säkerhets skull och ange ditt postnummer och födelseår. Så snart vi får de uppgifterna uppdaterar vi din ändring av mejladressen.

6. Hur uppdaterar jag min profil?

Du kan uppdatera din profil genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Var vänlig och håll din profil uppdaterad.

7. Om du vill avsäga dig prenumerationen:

För att avsäga dig undersökningarna, väljer du någon av nedanstående sätt:

 1. Logga in på ditt konto
  Klicka på att säga upp prenumeration
  Bocka för rutan vid ”Vill du verkligen säga upp din prenumeration?”
  Klicka på ”att säga upp prenumeration”
  Klicka ”OK”
 2. Klicka på länken ”att säga upp prenumeration” i inbjudan till undersökningen

Om du inte loggar in via Cint och inte hittar någon uppsägningslänk, var vänlig ta kontakt med panelens support för kontofrågor (mejladress hittar du längst ner i inbjudan till undersökningen).

8. Om du har glömt bort ditt användarnamn/lösenord:

Om du har glömt ditt användarnamn eller lösenord, följ nedanstående steg:

  1.  Klicka på den här länken.

 1. Klicka på länken ”Har du glömt användarnamn eller lösenord?”
 2. Ange den mejladress som du får undersökningarna till.
  • Klicka på den grå knappen till vänster på panelen. Om du är medlem i flera paneler, var vänlig kontrollera att du väljer knappen för den panel du vill ha inloggningsuppgifter från.
  • Ett nytt användarnamn och lösenord skickas till din mejladress. 

Om du får ett felmeddelande och vi inte hittar dina inloggningsuppgifter, hittar du rätt kontaktuppgifter till supporten på din inbjudan till undersökningen.

9. Undersökningen är på fel språk! Vad ska jag göra?

Vi ber om ursäkt för det besvär det har orsakat dig, detta beror på ett tekniskt fel. Om du får en undersökning på fel språk kommer du att avaktiveras från den aktuella undersökningen och har inte möjlighet att delta i den igen. Länken till undersökningen kan inte skickas igen och undersökningen kan inte återstartas.

10. Jag har fått ett felmeddelande medan jag svarade på undersökningen, vad ska jag göra?

Vi ber om ursäkt för det besvär det har orsakat dig. 

Olyckligtvis om du erhåller ett felmeddelande medan du svarar på en undersökning, kan felet inte rättas till efter att du har påbörjat undersökningen. Vi testar alla våra länkar för att säkerställa att de fungerar och styrker att du som deltagare ska ha möjlighet att fullfölja undersökningen. Var vänlig och kontrollera din webbläsare, server och andra datorinställningar för framtida undersökningar. 

Om du får ett felmeddelande kommer du att avaktiveras från den aktuella undersökningen och har inte möjlighet att delta i den igen. Länken till undersökningen kan inte skickas igen och undersökningen kan inte återstartas.

11. Är det gratis att delta i undersökningarna?

Ja det är gratis att delta i undersökningarna. Deltagandet är helt frivilligt och genom att delta accepterar du alla användarvillkor.

12. Vad betyder meddelandet att jag har försökt svara på denna undersökning tidigare?

Om du tillhör ett flertal undersökningspaneler är det möjligt att du kan bli inbjuden till samma undersökning fler än en gång. 

För att kunna göra kvalificerade undersökningar till våra kunder, kan vi inte tillåta folk att starta och avsluta en undersökning mer än en gång. Unika svaranden är nyckeln till framgång för kvalitetsundersökningar.   

Om du redan har klickat på undersökningslänken och har påbörjat undersökningen (den behöver inte ha avslutats) kommer du inte att ha möjlighet att åter svara på den. Detta kan uppstå då en påminnelse skickas ut och du redan har klickat på länken i originalmejlet eller tvärtom.

13. Kan jag svara på en undersökning via min telefon eller datorplatta?

Vi rekommenderar inte att du svarar på undersökningar via din telefon eller datorplatta eftersom Flash Media krävs för de flesta undersökningar. Var vänlig och svara på frågorna från en dator där de rätta installationerna finns för Flash Media. 

De flesta undersökningar kräver Flash Media vilket oftast inte stödjs av många populära telefoner och datorplattor. Vi rekommenderar att du använder en dator med en uppdaterad webbläsare för att ha de korrekta inställningarna för Flash Media.

14. Vad menas med bortsorterad?

De undersökningar där du får ett meddelande om att du är ”bortsorterad” kommer inte att räknas som fullt avslutade och inga belöningar kommer att betalas ut eftersom informationen inte kommer att användas. 

Om du får ett meddelande om att du är bortsorterad betyder det att du inte faller inom den referensgrupp som satts upp för undersökningen. Istället för att du lägger ner tid på svar som inte kommer att användas avslutas undersökningen tidigt (normalt efter de första frågorna). 

Detta kan hända från tid till annan även om du från början utsågs att delta i en undersökning. Undersökningen kan kräva mer specifik information än vad din profil initialt kan ge.

15. Varför får jag samma fråga fler än en gång?

Vi försöker att hitta den mest passande undersökningen till dig. Det kommer att förekomma att du får samma fråga mer än en gång- först i vår första skanningsfas (där vi söker efter en undersökning som matchar din profil) och ytterligare en gång i den aktuella undersökningen (där vi fastställer att du stämmer in på undersökningens kriterier). Även om det kan tyckas att det är inkonsekvent eller ett misstag att du får samma fråga mer än en gång- var säker på att så inte är fallet och ha tålamod med oss i denna kvalitetsprocess. 

Dessa processer gör två saker: 

a) Det ger oss en bättre chans att hitta rätt undersökning till dig.

b) Det ger en bättre kvalitet på svaren till våra kunder då de söker efter en specifik typ av person.

16. Varför får jag inga undersökningar?

Undersökningar skickas automatiskt när din profil stämmer överens med kraven på undersökningen. Vi rekommenderar att du fyller i din profil med så mycket information som möjligt. På så sätt är det lättare att matcha din profil med den undersökning som passar dig.

17. Vad menas med att ”kvoten är full”?

De undersökningar där du får ett meddelande om att ”kvoten är full” kommer inte att räknas som en komplett avslutad undersökning och du får ingen belöning eftersom informationen inte kommer att användas. 

Om du erhåller meddelandet ”kvoten är full”, har undersökningen normalt fått tillräckligt många svaranden inom sitt intervall. 

Detta meddelande kan fås antingen redan innan du startar undersökningen, då den normalt indikeras som stängd, eller ibland tidigt i undersökningen där vissa kriterier redan har uppfyllts (t.ex. att du är inom ett specifikt åldersintervall). 

Detta varierar för hastigheten med varje undersökning och med den totala mängden svar som krävs för att fylla kvoten. Av den anledningen uppmanar vi deltagarna att svara på undersökningarna snarast möjligt.

18. Varför blir jag flyttad från en undersökning till en annan?

Undersökningar skickas automatiskt när din profil stämmer överens med villkoren för undersökningen. 

Däremot kommer det att finnas tillfällen då undersökningen redan har fått tillräckligt många svarande eller att du av någon anledning sållas bort. Systemet kommer då att leta efter andra undersökningar som stämmer in på din profil. 

På detta sätt har du möjlighet att svara på en annan undersökning för att kunna erhålla en belöning.

19. Jag får ett felmeddelande i undersökningen eller kan inte komma åt undersökningen

Ett fel kan uppkomma av olika anledningar. 

 1. Om cookies inte är aktiverade i din webbläsare kommer du vid slutet av undersökningen inte att kännas igen som svarande och du får en time out. Var vänlig och se till att kakor är aktiverade.
 2. Om du lämnar en undersökning öppen under en viss tid kommer webbläsarsessionen att upphöra och du blir avaktiverad från den aktuella undersökningen.
 3. Om du navigerar bort från undersökningen har du ingen möjlighet att fullfölja den, då du kommer att avaktiveras från den aktuella undersökningen.
 4. Om du inte använder en supportad webbläsare, inte har aktiverat pop-uppfönster eller har den senaste Flash Media player installerad kommer du att avaktiveras och därmed inte kunna fullfölja den aktuella undersökningen. 

Varje gång du har avaktiverats från en undersökning, kommer du inte att kunna komma åt den igen. En ny länk kan inte skickas och undersökningen kan inte startas om.

20. Är det möjligt att skicka inbjudan till undersökningen igen?

Nej tyvärr, vi kan bara skicka länken till en undersökning en gång.

21. Vilken typ av undersökningar erbjuds?

Undersökningarna kan behandla ett brett spektra av ämnen som t.ex. dina resvanor, dina känslor om en specifik produkt eller dina åsikter om annonsering. Resultaten kommer att hjälpa företagen att utveckla nya produkter eller att anpassa sig till konsumenternas behov. I detta avseende bidrar du att hjälpa företagen.

22. Hur fungerar undersökningarna?

Undersökningar online: Du får en inbjudan att delta i en undersökning via mejl. Inbjudningsmejlet innehåller en länk till undersökningen, hur lång tid den beräknas ta och vilken belöning du får. Undersökningen börjar med att du klickar på en länk, du kommer att få en fråga som du kan svara på med ett enkelt klick med hjälp av musen eller genom att skriva in en text.

23. Hur du betalar ut till PayPal

För det första behöver du ha ett konto hos PayPal. Om du inte har det, vänligen surfa till www.paypal.com och du har där möjlighet att skapa ett. 

Det är viktigt att ditt PayPalkonto är knuten till samma mejladress som du får dina undersökningar till. 

När du använder PayPal som utbetalningsmetod, kommer pengarna att betalas ut till ett konto med samma mejladress som den du får undersökningarna till. Om du redan har ett PayPalkonto med en annan mejladress kan du lägga till den adress som du får undersökningarna till. Detta val hittar du i ditt PayPalkonto under dina profilinställningar. Det är möjligt att knyta upp till åtta mejladresser till ett PayPalkonto. 

 1. Logga in på ditt konto på din panel.
 2. Klicka på ”Mina intjänade poäng”.
 3. Så snart du har nått det belopp som är inlösbart, klickar du på knappen ”Uppdatera” och dina pengar kommer att flyttas till ditt online-konto hos PayPal.
 4. Var vänlig och kontrollera att ditt PayPalkonto accepterar överflyttningen.
 5. Observera att det är en avgift på 2 % per transaktion för PayPalbetalningar.
 6. Om dina belöningar inte hämtas ut inom 30 dagar kommer de att sättas tillbaka på din panel igen. Var vänlig och gör ett nytt utbetalningsförsök. 

För ytterligare support i hur du ställer in och använder PayPal, var vänlig och läs på www.paypal.com.

24. Jag fick ingen belöning efter avslutad undersökning, hur pengarna betalas ut

För att göra en utbetalning måste du först välja utbetalningsmetod. 

Logga in på ditt konto.

 1. Klicka på ”Mina intjänade poäng”.
 2. Längst ner i vänstra hörnet klickar du på ”Ändra utbetalningsmetod”.
 3. Välj vilken utbetalningsmetod du önskar från rullgardinsmenyn.
 4. Klicka på ”Uppdatera”. 

Användarupplevelsen kan variera beroende på vilken panel du är medlem i. Var vänlig och referera till din inbjudare för kontaktuppgifter om du behöver hjälp med ditt konto.

25. Vem är Blueberry Land?

Blueberry Land är ett marknadsundersökningsföretag. Blueberry Land konsumentpanel samlar varumärken som vill förstå sina kunder och konsumenter som frivilligt gå med marknadsundersökningar som panelmedlemmar. Våra paneldeltagare bli belönad för sitt deltagande och få betalt via Paypal.

Blueberry Land är privatägd. Vårt huvudkontor finns i Singapore och vi har representation i Australien, Sverige och Tyskland.

26. Varför kallas det för Blueberry Land?

Ingen särskild anledning . Vi bara tyckar om blåbär så mycket.

27. Delar ni med er av informationen till andra?

Nej, vi delar inte med oss av din information till någon utan din tillåtelse. Dina svar används endast i marknadsundersökningssyfte. 

 • Ingen av din personliga information kommer någonsin att släppas till någon utan din tillåtelse.
 • Dina svar hanteras strikt konfidentiellt.

Dina svar kommer att kombineras med hundratals andra deltagares svar och rapporteras endast som en totalsumma

28. Vem är Cint?

Cint är vår teknikpartner . De kör programmet som skickar enkäter till panelmedlemmarBlueberry Land och ser till att du får betalt för ditt deltagande.

Cint är ett privatägt mjukvaruföretag som producerar och säljer marknadsledande, innovativa online undersökningsprodukter för företag, organisationer och individuella som är involverade i marknadsundersökningar. 

Cint har specialiserat sig inom SaaS, webbaserade mjukvarulösningar som erbjuder användarvänliga onlineprodukter för förvaltning och åtkomst så väl som webbaserade management produkter som är tillgängliga 24/7. Huvudkontoret finns i Stockholm, Sverige och Cint har kontor spridda över Europa, Nordamerika och Asien. För mer information var vänlig se www.cint.com.     

7-DosandDontsDiet.jpg
We Have Revealed Holywood's Secrets Of Quick Slimming
READ MORE
14-PixelatedCharacter.jpg
Can You Identify These Pixelated Characters?
READ MORE
11-4thGrader.jpg
Are You Sure That You Are Smarter Than The 4th Grader? Take the test now!
READ MORE
8-Titanic.jpg
7 Mind-Blowing Facts About Titanic You Might Never Hear
READ MORE
12-RichVSNormal.jpg
We Can Guess How Much Money in Your Bank Account Based on These Questions
READ MORE
13-ColorBlind.jpg
Are You Color Blind? Take This Quiz to Find Out!
READ MORE