Blueberry Land Thailand ประเทศไทย

กฎของความเป็นส่วน

1. คำสัญญาและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว
บลูเบอรี่แลนด์ให้คำสัญญาและความรับผิดชอบ ที่จะเคารพในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านเท่าเทียมกัน เพื่อความปลอดภัยและเป็นความลับอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว. เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับเรา, เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้อย่างปลอดภัย. ข้อความนี้เผิดเผยถึงการค้นหาข้อมูล, เก็บรักษาและการใช้งาน
2. เราทำเกี่ยวกับอะไร?
บลูเบอรี่แลนด์ คือ ช่องทางที่รวบรวมและเก็บข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภค และ เพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดแก่แบรนด์ของสินค้าที่ต้องการมอบของรางวัลตอบแทนแก่ผู้บริโภคสำหรับการทำแบบสอบถาม
บลูเบอรี่แลนด์ ทำงานร่วมกับ Cint, ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งประจำอยู่ที่ประเทศสวีเดน. ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับบลูเบอรี่แลนด์นั้น ทางบลูเบอรี่แลนด์จะส่งต่อไปสู่ Cint ผู้ซึ่งทำการศึกษาและออกแบบระบบการทำแบบสอบถาม. ท่านสามารถอ่านดูกฎและข้อมูลความเป็นส่วนตัวของ Cint ได้ here.
3. เราจะทำอะไรเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากคุณ
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากคุณในขณะที่คุณได้ใช่ช่องทางการสื่อสารกับเรา. ข้อมูลส่วนตัวที่เราทำการเก็บรวบรวมนั้นได้แก่ เช่น ชื่อ, บริษัท, คำนำหน้า, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ของอีเมล์ และ ข้อมูลด้านอื่นๆที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน ถ้าคุณต้องการข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อความแน่ใจที่เราจะสามารถส่งข้อมูลนั้นๆได้อย่างถูกต้อง. ข้อมูลต่างๆที่เราได้ทำการรวบรวมนั้นจะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายการขายเพื่อทำการติดตามผล และ เพื่อเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บลูเบอรี่แลนด์ สนับสนุนและยึดตามหลักพื้นฐานและความเท่าเทียมกัน โดยออกแบบโดย ESOMAR: www.esomar.org และ CASRO: www.casro.org และ เคารพกฎหมายสำหรับประเทศนั้นๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนด:
    เพื่อให้คุณเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลของท่าน และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริการของบลูเบอรี่แลนด์;     การส่งมอบข้อมูลส่วนตัวไปสู่บริษัทอื่น หรือ กลุ่มบริษัท หรือ Cint (เช่น เมื่อคุณขอข้อมูลส่วนตัว เราจะส่งต่อการร้องขอนั้นไปยังฝ่ายขายสำหรับการติดตามผล);     เพื่อการดำเนินการตามคำขอที่คุณได้เรียกร้องเข้ามา หรือ การสื่อสารเบื้องต้น โดย ความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างคุณกับบลูเบอรี่แลนด์ และ บริการต่างๆที่สนันฃบสนุนโดยบลูเบอรี่แลนด์     เมื่อคุณอนุญาติ, เพื่อที่สามารถส่งการดำเนินการเกี่ยวกับการตลาด การบริการการ และ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ กับคุณ; เพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุง วิเคราะห์ ประสิทธิภาพ การทำงานของเวปไซต์
ยกเลิก
ถ้าคุณมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนดังกล่าว คุณไม่ควรใช้ อินเตอร์เนต เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ บลูเบอรี่แลนด์
4. เราทำการเก็บ รักษา ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร
บลูเบอรี่แลนด์ จะให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ ทั้งการ เปิดเผย ใช้งาน และ สูญหาย. เรามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี (ไม่ว่าจะ ออนไลน์ หรือ ออฟไลน์, อิเล็กทรอนิกส์ และ ผู้ที่ปกป้อง) เพื่อปกป้อง และ ป้องกันการสูญเสีย สูญหาย รวมไปถึงข้อมูลทางอีเมล์ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเราผ่านช่องทางอินเตอร์เนต ยังไงก็ตาม ซึ่งก็ยังมีความเสี่ยงสำหรับการส่งข้อมูลต่างๆ แต่เราก็จะพยามยามรักษาความปลอดภัยเสมอ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
บลูเบอรี่แลนด์ ไม่เปิดเผย ขาย ให้เช่า หรือ แลกเปลี่ยน ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัทที่ไม่ใช่เครือข่ายเดียวกับบลูเบอรี่แลนด์ เราใช้ข้อกฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งต้องมีกฎหมายบังคับเมื่อจำเป็นและปกป้องสิทธิของบลูเบอรี่แลนด์ และ หรือ เพื่อใช้ในการสืบสวน, ใช้ทางการศาล, หรือ การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบลูเบอรี่แลนด์
5. ระบบการทำงานของนโยบายคุ้กกี้
เราอาจจะใช้ระบบเทคโนโลยีสำหรับการติดตามผลการใช้งานของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงการใช้นโยบายคุ้กกี้ในการติดตามผล ซึ่งข้อมูลบางส่วนนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังฐานข้อมูลเพื่อทำการเก็บบันทึกการใช้งาน และ ความสนใจ และในขณะเดียวกัน เราก็จะทำการส่งข้อมูลไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ, บริษัท, คำนำหน้า, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่จะช่วยทำการบันทึกรหัสผ่านและความสนใจของผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับข่าวสารที่ถูกต้องตามความต้องการของคุณ และ เพื่อให้บลูเบอรี่แลนด์สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูฏต้องและตรงตามความต้องการหลักของคุณ คุณสามารถควบคุมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ด้วยตัวคุณเอง โดยเข้าไปตั้งค่าการใช้งานจากหน้าเบราเซอร์ จากนั้นไปที่ การช่วยเหลือสำหรับหน้าเบราเซอร์ และทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ระบบได้กำหนดไว้ สำหรับการไม่ต้องการให้นโยบายคุ้กกี้เข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆของท่านนั้น อาจจะทำให้ข้อมูลการได้รับข่าวสารในอนาคตมีความคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการหลักของท่าน และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเวบไซต์ของเราเช่นกัน หากท่านต้องการดูข้อมูล กรุณากดที่นี่
6. คำสัญญาของเราที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก
บลูเบอรี่แลนด์ร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อปกป้อง และ ป้องกัน สิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของเด็ก สำหรับการใช้และ เก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวขณะที่กำลังใช้งานอินเตอร์เนต บลูเบอรี่แลนด์ (ซึ่งผ่านทางเวบไซต์ หรือ ทางอื่น)จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง และ ถ้าเป็นการใส่ข้อมูลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิภาวะ เราจะทำการลบข้อมูลทุกอย่างออกจากระบบทันที และ เราจะทำการตรวจสอบทันทีว่าจะไม่มีข้อมูลนั้นๆหลุดลอดออกไปถึงบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวบุคคลและทรัพย์สิน กรุณาบอกเราทันทีที่คุณรู้หรือสงสัยว่า ผู้ที่อยู่ในความดูแล และ คุ้มครอง ของท่านได้ทำการใส่ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวบไซต์ของเรา เราจะทำการตรวจสอบทันที ท่านสามารถติดต่อเราได้ทันทีผ่านทางช่องทางนี้ เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่ท่านสงสัย
7. เปลี่ยนไปที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวของเรา
กรุณาตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาง บลูเบอรี่แลนด์ ได้ให้สิทธิกับท่าน ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวจากหน้าเวบไซต์ของเราได้ตลอกเวลา. หากคุณยังประสงค์ทำรายการต่อไปหลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดจากทาง บลูเบอรี่แลนด์ และ ถ้าเราต้องการข้อมูลอื่นๆที่นอกเหนือไปจากข้อมูลพื้นฐานที่เราได้กล่าวไปแล้วนั้น บลูเบอรี่แลนด์ จะส่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบอีกที ซึ่งอาจจะแจ้งทางหน้าเวบไซต์หรืออาจจะเป็นทางอีเมล์
8. กฎหมายว่าด้วยสัญญา
หน้าเวบไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ หากมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายประการใด ให้ใช้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์
9. ติดต่อเรายังไง
คำถาม เกี่ยวกับกฎ ข้อกำหนด ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้งาน และ การเข้าถึง โปรดติดต่อไปที่ บลูเบอรี่แลนด์ ที่ [email protected]
20-PixelatedPrincess.jpg
Can You Recognize These Pixelated Disney Princesses?
READ MORE
11-4thGrader.jpg
Are You Sure That You Are Smarter Than The 4th Grader? Take the test now!
READ MORE
17-GeneralKnowledgeTest.jpg
Quiz: Can You Master This General Knowledge Test?
READ MORE
14-PixelatedCharacter.jpg
Can You Identify These Pixelated Characters?
READ MORE
18-Snowmen.jpg
Quiz: Name The Snowceleb If You Can!
READ MORE
13-ColorBlind.jpg
Are You Color Blind? Take This Quiz to Find Out!
READ MORE